Home > 쿨매트 > 쿨 방석
                          
                                                대랑 구입시 할인적용 됩니다.
업체 오이엠 제조시 이메일 주시면 견적보내 드리겠습니다.
이메일 보낼시 사업자등록증 첨부해 주세요.
이메일 pl0026@hanmail.net (피엘공공이륙) 

매쉬쿨방석                                                              

 말랑 말랑 폭신하고 브드러워요. 
겨울에는 따스한 물에 담갔다 사용하면 따뜻한 온방석으로 사용할수 있습니다 .